Over De Muziekbank


De Muziekbank ontstond in de schoot van het Streekfonds West-Vlaanderen dat focust op kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Toen het Streekfonds merkte dat er heel wat jongeren in West-Vlaanderen zijn die jammer genoeg de kans niet krijgen om zich verder muzikaal te ontplooien, besliste het om van start te gaan met de Muziekbank.

Door oude instrumenten een nieuwe bestemming te geven, maar ook door organisaties te ondersteunen die een werking opzetten voor die jongeren, probeert de Muziekbank een muzikaal verschil te maken. 

De Muziekbank werkt hiervoor samen zowel met muziekscholen en academies als met armoede- en jeugdorganisaties uit gans Vlaanderen.

Buiten West-Vlaanderen werken we ook samen met vzw Ensemble uit Gent die muziekinstrumenten inzamelt en jonge artiesten een podiumkans geeft. Zij staan ook in voor de organisatie van ons Buskerpodium op Festival Dranouter’.

Geef muziek een kans

De financiële steun die we aan de projecten kunnen geven aan talentvolle jongeren of muzikale projecten is mogelijk dankzij de vele giften en acties van particulieren, verenigingen en bedrijven, maar ook dankzij de vele artiesten die zich gratis inzetten voor De Muziekbank.

Naast het Buskerpodium op Festival Dranouter is ook De Warmste Week een belangrijk kanaal om extra middelen te vinden voor de Muziekbank.  U kunt zelf ook mee investeren in de ontwikkeling van muzikaal talent van kansarme kinderen en jongeren door een gift over te maken of een fondsenwervingsactie te organiseren ten voordele van de Muziekbank. Wie dit wenst kan ook een muziekinstrument schenken dat kan dienen om specifieke jongeren te helpen wanneer zij zelf geen instrument kunnen betalen.

Schenkers kunnen ‘De Muziekbank’ ook opnemen als goed doel in hun testament. Ze kunnen daarbij zelf kiezen op welke manier hun steun moet worden gebruikt. Wij zorgen ervoor dat met hun wens wordt gerespecteerd en waken er over dat de middelen goed worden besteed.Het Streekfonds West-Vlaanderen dankt alle schenkers, initiatiefnemers van fondsenwervingsacties en de vele artiesten die zich reeds hebben ingezet voor de Muziekbank.

Jonas & Michiel testen uit

Muziekbank Buskerpodium

Elke zomer kan je het Streekfonds West-Vlaanderen terugvinden op Festival Dranouter waar we met ons ‘Buskerpodium’ een fijne speelplek aanbieden aan jong en nieuw talent.Zo bezorgde een toen nog onbekende Tamino er ons één van de strafste kippenvelmomenten in jaren en zagen we er de jonge Mickey Doyle uitgroeien tot een gevestigde waarde die we vandaag beter kennen onder de naam Mooneye.

Maar ook bekender volk vindt gemakkelijk de weg naar ons Buskerpodium en speelt met plezier tussen de grotere optredens door nog eens voor een klein publiek. Brihang en Wannes Cappelle maakten op die manier kennis met De Muziekbank en besloten wat later om de opbrengst van hun back2back-concert tijdens de Warmste Week volledig aan de Muziekbank te schenken. Onder andere dankzij hun steun krijgen kansarme jongeren ook de kans om hun muzikale talenten te ontwikkelen.

WAnnes en brihang leren de muziekbank kennen

Ontvang onze nieuwsbrief

Bedankt!
Oops! Something went wrong!
Website by Letterlik